Inwestycje - połączenie ekonomii i realizacji
Inwestycje budowlane, firmowe, prywatne, samorządowe
Inwestycje w zakłady produkcyjne
Nadzór inwestorski
jQuery Slider


____________________________________________________________ Strefy inwestycyjne ____________________________________________________________

Jednym z elementów dobrze rozumianej, dochodowej ekonomii, gospodarowania zasobami, jest inwestowanie. Obok oszczędzania, inwestowanie, które w istocie jest wydawaniem własnych środków finansowych lub poświęcaniem innych dóbr np. czasu jest działaniem dochodowym. Chyba że inwestycja nie będzie trafiona i przyniesie stratę.

Ze względu  na podział administracyjnych kompetencji można wskazać na różne typy inwestowania.

Inwestycje samorządowe
Miasta, aglomeracje, gminy, dysponują spormi budżetami i innymi środkami oraz zasobami ludzkimi, które oprócz bieżącej obsługi swoich mieszkańców, zapewnienia ciągłości działań wodociągów, sieci dróg, budowy obiektów użyteczności, budowy hal sportowych, pracy przedsiębiorstw komunikacyjnych, są kierowane do zadań inwestycyjnych. Nowe zadania w ramach planów inwestycji w gmine czy mieście są wykonywane w ściśle określonym reżimie czasu i finansowania. Zadania inwestorskie organów samorządowych są rozliczane przez rady miast i gmin, a nadzorujący są rozliczani z wyników.

 

Inwestycje firmowe
Firmy prywatne, spółki, aby osiągnąć zysk muszą zainwestować. W drapieżnym świecie biznesu ocena ryzyka inwestycyjnego jest doprowadzona do najwyższego poziomu. Na szczycie walidacji projektów inwestorskich stoją banki z ich działami oceny ryzyka, aktuarialną wyceną projektów. Każda, nawet mała inwestycja w jednoosobowej firmie jest poddawana refleksji choćby jej własnego własciciela. Nie trafione inwestycje mogą okazywać się bardzo bolesne finansowo więc w branżach biznesowych inwestowanie jest zarówno wymagające jak i ryzykowne. Dobrze zainwestowane duże środki np w produkcję na dużą skalę, hale magazynowe, fabrykę są powodem do dużej chluby.

  

Inwestycje prywatne
Co ciekawe w ramach osoby prywatnej równoważne jest inwestowanie własnych finansów z inwestowaniem własnego czasu. Prywatnie można inwestować swój czas, czego najprostszym przykładem jest praca dla pracodawcy. Za poświęcony czas otrzymamy wynagrodzenie. Można również zainwestować swój czas we własny rozwój podnosząc swoje kompetencje lub umiejętności i dzięki nim zwiększać swoje możliwości lub osiągać większą satysfakcję. Prywatnie gromadzenie dóbr jest o tyle dobrą inwestycją o ile nabywa się takie, które zyskują na wartości: np. dzieła sztuki, nieruchomości, akcje przedsiębiorstw.

 

Inwestycje państwowe
Długoterminowe planowanie, z perspektywą na 20 do 50 lat to domena inwestycji państwowych. W sektorze firm z właścicielstwem państwa inwestowanie jest częścią inwestycji biznesowych z tym jednak dodatkiem, że gwarancje państwa, wzmacniają skuteczność osiągnięcia zamierzonych celów oraz zmniejszają ryzyko inwestycji. Duży może więcej. Inwestycje tego typu obejmują również albo nawet głównie sfery zarządzania stanem komfortu życia obywateli, dostępem do infrastruktury społecznej, poziomem lecznictwa, opieki emerytalnej, stwarzniem warunków do rozwoju biznesu prywatnego. 

 

Inwestycje - oprogramowanie
Inwestować można również w nowe technologie, nowe rodzaje dobrze rozwijających sie usług, branżę IT


______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________


INVESTOR - katalog inwestycji finanse budownictwo auto-moto © 2017